Målarna.com

trafonster 750x350 1

Renovera träfönster, går det?

Ja, det går absolut att renovera träfönster och det är faktiskt ett vanligt förekommande projekt för att bevara gamla fönster och öka deras livslängd. Här är några steg som kan ingå i en renovering av träfönster:

  1. Inspektion: Först och främst behöver man inspektera fönstren för att bedöma deras skick och vad som behöver göras. Man tittar efter eventuella skador, såsom ruttna eller skadade delar av träet, sprickor och skador på färgen.
  2. Rengöring: Innan man kan börja arbeta med träfönstren är det viktigt att rengöra dem ordentligt. Detta inkluderar att tvätta bort smuts, damm och gammal färg.
  3. Byte av skadade delar: Om det finns delar av träfönstret som är ruttna eller skadade, behöver dessa bytas ut. Detta inkluderar att skära ut den skadade delen och sätta in en ny bit av trä.
  4. Slipning: Fönstren slipas för att ta bort gammal färg och för att jämna ut ytan.
  5. Grundning och målning: Efter slipning grundas fönstren för att skydda träet och för att förbättra fästförmågan för färgen. Sedan målas de med den valda färgen.
  6. Byte av tätningar: Fönster har tätningar runt glasrutan för att hålla ute fukt och drag. Om tätningarna är skadade eller slitna behöver de bytas ut.
  7. Justering av beslag: Om fönsterbeslagen är lösa eller slitna kan det vara nödvändigt att justera eller byta ut dem.

Sammanfattningsvis innebär en renovering av träfönster att man inspekterar, rengör, byter ut skadade delar, slipar, grundar och målar fönstret samt byter ut tätningar och justerar beslag. Det är viktigt att använda rätt verktyg och material samt att anlita en kvalificerad hantverkare för att utföra jobbet på ett professionellt och hållbart sätt.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Nicklas 2

Nicklas
– Samordnare

Telefon: 08-124 11 612
E-mail: offert@målarna.com

Nicklas 2

Vill du bli kontaktad?