Målarna.com

Hur fungerar vår Nöjd-Kund-Garanti?

Vår Nöjd-Kund-Garanti är en service som tillhandahålls av Måleriföretagen, som är en branschorganisation för måleriföretag i Sverige. Garantin ger kunderna en extra trygghet och säkerhet i samband med att de anlitar ett måleriföretag som är medlem i Måleriföretagen.

Garantin innebär att om en kund upplever att arbetet som utförts av måleriföretaget inte lever upp till förväntningarna, kan kunden kontakta Måleriföretagen för att diskutera situationen. Måleriföretagen kommer sedan att arbeta med både kunden och måleriföretaget för att försöka hitta en lämplig lösning på problemet.

Om det inte går att hitta en tillfredsställande lösning, kan Måleriföretagen erbjuda kunden en ekonomisk kompensation. Garantin täcker upp till 50 000 kronor och gäller för arbete som har utförts av en medlem i Måleriföretagen.

Det är viktigt att notera att garantin inte innebär att Måleriföretagen ersätter hela kostnaden för arbetet, utan endast delar av den. Garantin täcker heller inte skador som uppstår på grund av kundens eget agerande eller bristande underhåll av det målade ytan efter det att arbetet är slutfört.

Sammanfattningsvis ger Måleriföretagens Nöjd-Kund-Garanti kunderna en extra trygghet när de anlitar ett måleriföretag som är medlem i Måleriföretagen, och ger dem möjlighet att få hjälp om något går fel. Vi som målare lämnar därför alltid Nöjd-Kund-Garanti!

Senaste inläggen

Kontakta oss

Nicklas
– Samordnare

Telefon: 08-124 11 612
E-mail: offert@målarna.com

Vill du bli kontaktad?